Compartimentació

En què consisteix la compartimentació?

La protecció passiva, són tots aquells mètodes, que impedeixen l’aparició i/o la propagació d’un incendi A diferència de la protecció activa, aquesta no requereix cap tipus d’activació prèvia, en cas d’incendi.

Per això, en els casos que es pugui escollir, serà més recomanable una bona protecció passiva que una protecció activa.

Alguns dels elements a tractar són els següents: