Morter ignífug

En què consisteix?

El Morter ignífug està compost per àrids lleugers de perlita i vermiculita d’acabat final blanc i estabilitat al foc de fins a EI-120′ (120 minuts) per a conductes de ventilació.

Com s'hi aplica?

Primer, es col·loca malla metàl·lica “nervometal” al voltant del conducte i posteriorment, es projecta morter mitjançant la màquina de projecció mecànica, concebuda especialment per aplicar-la. A causa del seu pastat automàtic, aporta una qualitat constant i homogènia al morter.
També es pot aplicar manualment, mitjançant les eines de paleta habituals. Per a petites quantitats o en aquells llocs que no sigui possible projectar.

Tipus d'acabat?

L’acabat final pot ser rugós o allisat, ia més admet pintures d’acabat.

Recomanacions

La superfície a protegir, ha d’estar neta de pols, greix i òxid. No cal, però sí que es recomana aplicar una imprimació.
No necessita malla metàl·lica, encara que se’n recomana l’ús per a gruixos superiors a 60 mm, o en casos especials (vibracions, etc.).
No s’ha d’aplicar, a llocs de forta higrometria permanent ni a zones d’alta condensació. Aplicar a interiors, si es fa a exteriors, s’ha de protegir de la pluja i la humitat. No es pot projectar a menys de 5°C ni a més de 40°C.