Placa rígida

En què consisteix?

Són plaques fabricades en fibrosilicats, que aporten molt poc pes a la instal·lació. Es poden arribar a protegir els conductes fins a EI-120′ (120 minuts).

El seu gruix és calibrat i uniforme, cosa que atorga un gran avantatge quan es tracta de revestir una instal·lació, a la qual se li ha definit un gruix de protecció al foc, depenent de l’estabilitat al foc requerida.

Com s'hi aplica?

La unió entre els panells es realitza mitjançant cargols per a fusta, aplicant prèviament, amb espàtula, un adhesiu especial per a juntes entre plaques. El sistema de penja, no necessita cap protecció. La vareta roscada va fixada a l’obra, suport mitjançant tac expansiu d’acer, mai tacs químics o de plàstic, buscant-se els llocs més adequats del forjat.

Tipus d'acabat?

La unió entre els panells es realitza mitjançant cargols per a fusta, aplicant prèviament, amb espàtula, un adhesiu especial per a juntes entre plaques. El sistema de penja, no necessita cap protecció. La vareta roscada va fixada a l’obra suport mitjançant tac expansiu d’acer, mai tacs químics o de plàstic, buscant-se els llocs més adequats del forjat.