Envans i trasdossats

En què consisteix?

Els envans i trasdossats resistents al foc són elements de compartimentació destinats principalment a la sectorització vertical d’un espai o una estada. Es poden instal·lar envans i trasdossats amb una resistència al foc de fins a EI-180.

A continuació, es mostren els materials més usats per instal·lar envans i trasdossats resistents al foc:

Tabique Placa

Placa rígida

Tabique Mortero

Morter ignífug

Tabique Lana

Llana de roca