Falsos sostres

En què consisteix?

Un sostre resistent al foc és un element de compartimentació destinat principalment a la sectorització horitzontal d’un forjat o estada. Es poden instal·lar falsos sostres amb una resistència al foc de fins a EI-180.

A continuació, es mostren els materials més usats per instal·lar falsos sostres resistents al foc:

Placa rígida

Morter ignífug