Franges tallafocs

En què consisteix?

Una franja tallafoc és un element de compartimentació destinat a impedir la propagació del foc a través de la coberta. Es poden instal·lar franges tallafocs amb una resistència al foc de fins a EI-180.

A continuació, es mostren els materials més usats per instal·lar franges tallafocs: