Morter de llana de roca

En què consisteix?

El morter utilitzat està compost per llana de roca, ciment i additius. La seva densitat és de 250 kg/m3. Estabilitat al foc de fins a EI-120 minuts, per a franges tallafocs.

Com s'hi aplica?

Es realitza una estructura independent a la coberta mitjançant perfils autoportants metàl·lics que van ancorats a la paret. Aleshores es col·loca una malla metàl·lica i es projecta el morter de llana de roca.

Tipus d'acabat?

L’acabat final pot ser rugós o allisat, ia més admet pintures d’acabat.