Juntes lineals

En què consisteix?

Les juntes lineals són buits necessaris constructivament, però en algunes ocasions trenquen la funció de sectorització del mur o forjat on es troben. Per evitar que un incendi es propagui a través de les juntes, aquestes han de ser segellades al foc.

A continuació, es mostren els materials més usats per segellar juntes lineals:

Compartimentacion-Juntas-Lineales

Segellador + fons de junta

Espuma

Escuma ignífuga