Collarins intumescents

En què consisteix?

Els collarins intumescents són uns elements que, tal com el seu nom indica, estan formats per un anell metàl·lic que té material intumescent a l’interior. El seu objectiu en situació d’incendi és segellar el buit que es produeix quan una canonada plàstica es fon per efecte de la calor.

Hi ha collarins amb un diàmetre determinat, on els més habituals inclouen dimensions fins a 250mm (encara que es pot arribar fins als 400mm), i també hi ha tires multicollar que es tallen a mida “in-situ”. Amb ambdós sistemes es poden assolir resistències al foc de fins a EI-240.