Panell de llana de roca revestit

En què consisteix?

Aquest sistema està compost per plafó de llana de roca de 145 kg/m3 revestit amb pasta ignífuga. S’utilitza en tot tipus de passos d’instal·lacions, segellant el buit que queda entre l’element que sectoritza (mur/forjat) i la instal·lació que el travessa.

Mitjançant aquest sistema es pot aconseguir una resistència al foc de fins a EI-240.