Morter de llana de roca

En què consisteix?

La Lana de Roca Proyectada es un mortero en base seca, compuesto por perlita, lana mineral y aglutinantes secos e inorgánicos. Té unes excel·lents propietats termoresistents i acústiques, sent especialment adequat per ser utilitzat per a protecció contra el foc, aïllament tèrmic, així com absorció i aïllament acústic. Ofereix una estabilitat al foc de fins a R-240 minuts.

Com s'hi aplica?

La seva posada en obra, aquest realitza amb màquines de projecció mecànica, concebudes especialment per aplicar-les. A causa del pastat automàtic, aporta una qualitat constant i homogènia al morter.

Tipus d'acabat?

Un cop projectada, genera una capa contínua, elàstica i sense unions amb un aspecte rugós i de color gris. Per a acabats llisos cal passar un corró una vegada finalitza la projecció. És possible pintar el morter amb revestiments acrílics elàstics, sempre que el morter hagi assecat del tot.

Recomanacions

La superfície a protegir ha d’estar neta de pols, greix i òxid.

No necessita malla metàl·lica, encara que se’n recomana l’ús en algunes ocasions.

No s’ha d’aplicar a llocs de forta higrometria permanent, ni a zones d’alta condensació. Aplicar a interiors. No es pot projectar a menys de 5 ºC ni a més de 40 ºC.