Morter ignífug

En què consisteix?

El Morter ignífug és un morter a base guix, resistent al foc, amb propietats d’aïllament tèrmic per a la protecció passiva contra incendis en elements estructurals. Està compost per àrids lleugers i materials expandits, lligants hidràulics, controladors de forjat i additius per millorar la seva aplicació mecànica. El morter ofereix una estabilitat al foc de fins a R-240 minuts.

Com s'hi aplica?

El Morter ignífug s’aplica per via humida mitjançant una màquina de projecció tipus mescladora i compressor. A causa del seu pastat automàtic, aporta una qualitat constant i homogènia al morter.
També es pot aplicar manualment, mitjançant les eines de paleta habituals, a zones d’actuació petites o per la reparació de cops.

Tipus d'acabat?

L’acabat final és un morter d’aspecte rugós, que en cas necessari pot ser allisat, i admet també pintures d’acabat.

Recomanacions

L’estructura que cal protegir haurà d’estar seca, neta de pols, greix i òxid.
No necessita malla metàl·lica, encara que se’n recomana l’ús en algunes ocasions.
No s’ha d’aplicar a llocs de forta higrometria permanent, ni a zones d’alta condensació. Aplicar a interiors, i si es realitza a exteriors, s’ha de protegir de la pluja i la humitat. No s’ha de projectar a menys de 3 ºC ni a més de 40 ºC.