Pintura ablativa

En què consisteix?

La Pintura ablativa, ve presentada en forma de pasta, per a la protecció contra incendis d’estructures de formigó, forjats, sostres, lloses, murs, bigues i pilars.
Augmenta la resistència i l’estabilitat al foc de l’element constructiu fins a R/EI-120 minuts, a més de ser una bona pantalla contra la carbonatació del formigó.

Com s'aplica?

S’aplica mitjançant màquina de polvorització tipus airless, corró o brotxa. S’aplicarà sobre superfícies fermes, netes, seques i lliures de desencofrant.

Tipus d'acabat?

Té un acabat llis i blanc mat.