Estructures metàl·liques

Tipus de solucions

La protecció al foc o ignifugació de les estructures metàl·liques es pot fer amb diversos productes. El tipus d’acabat desitjat, el cost econòmic i sobretot la resistència al foc que cal aconseguir seran els factors que determinaran el producte a utilitzar.

A continuació, es presenten les solucions existents més comunes:

Com es calcula?

El gruix de producte que cal aplicar es determina a partir de l’assaig de cada producte i la massivitat (o factor de forma) i temperatura crítica de cada perfil metàl·lic.

La massivitat és la relació entre l’àrea del perfil exposada al foc i el volum total (M(m-1) = (A(m2) / V(m3))