Morter amb corba per a hidrocarburs

En què consisteix?

És un morter en base de ciment de densitat mitjana per a la protecció contra incendis. Proporciona protecció a l’acer estructural, tant davant de focs d’hidrocarburs com cel·lulòsics. Apte per a interior i exterior.

Com s'aplica?

L’aplicació es realitza mitjançant màquina de projecció, o en zones molt reduïdes es pot fer manualment. Cal col·locar malla metàl·lica embolicant l’estructura abans de l’aplicació del morter. Es pot allisar un cop projectat. Per ambients altament corrosius s’ha de protegir amb una capa de segellat i una d’acabat final.