Morter de llana de roca

En què consisteix?

El morter utilitzat està compost per llana de roca, ciment i additius. La seva densitat és de 250 Kg/m3.

Com s'aplica?

El procés de projecció es realitza mitjançant una màquina apropiada per impulsar el morter sec per una mànega fins a la punta de la llança i és allà on es realitza la barreja amb aigua polvoritzada abundant per procedir posteriorment a la seva aplicació.
La màquina de projectar proporciona un cabal de 3,2-18 kg/min. L’aplicació es realitza amb una pistola de projecció perpendicular al suport ia una distància entre 50 i 150 cm.

Tipus d'acabat?

Pot tenir diversos acabats: Rugós, llis, pintat, etc. Segons l’estètica requerida.
Per a acabats llisos heu de passar un corró una vegada finalitzada la projecció i pressionar lleugerament el morter humit fins aconseguir l’acabat desitjat.
Es pot pintar el morter amb revestiments acrílics elàstics que formen una barrera al pas del vapor d’aigua. Abans de procedir al pintat s’assegurarà que el morter estigui completament sec (28 dies).

Recomanacions

La superfície que cal protegir ha d’estar neta de pols, greix i òxid.
No necesita malla metálica, aunque se recomienda su uso para espesores superiores a 55 mm, o en casos especiales (vibraciones, etc.).
No s’ha d’aplicar a llocs de forta higrometria permanent ni a zones d’alta condensació.

Morter de llana de roca