Pintura ablativa

En què consisteix?

La Pintura ablativa, presentada en forma de pasta, per a la protecció contra incendis d’estructures de hormigó, forjats, sostres, plossos, murs, bigues i pilars.
Protegeix eficaçment contra el foc, a més de ser una bona pantalla contra la carbonatació del formigó. Es pot arribar a certificar fins a REI-180 minuts.

Estable a la llum, cal protegir-la amb una capa d’acabat si queda a la intempèrie i està sotmesa a ambients amb fortes contaminacions i sol·licitacions de tipus químic.

Com s'aplica?

S’aplica mitjançant màquina de polvorització tipus airless, corró o brotxa. S’aplica sobre superfícies fermes, netes i seques.

Tipus d'acabat?

Té un acabat llis i blanc mat.